Privacybeleid

Wat bedoelen we met de AVG.

25 mei 2018 is de “inwerkingtreding” van de Algemene Verordening in werk getreden. Gegevensbescherming, kortweg AVG. De Nederlandse variant van de Europese verordening GDPR. Deze volgt in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. Deze datum is een zeer belangrijke datum, omdat de wet door nationale toezichthouders actief gehandhaafd wordt in heel Europa. De verantwoordelijke voor de handhaving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Onze gegevens

YourAssist is ingeschreven bij de KVK:          nummer 75824744

Eigenaar tevens beheerder website:               Elly Oderkerk

Adres:                                                                            In de Papiermolen 7

Postcode en Woonplaats:                                     1115 GS Duivendrecht

Website:                                                                       https://www.yourassist.nl

Emailadres:                                                                 info@yourassist.nl

Onze Privacyverklaring.

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard wordenDeze privacyverklaring is van toepassing op mijn website https://www.yourassist.nl. Dit wanneer je de website bezoekt en/of een formulier invult. Je kunt alle informatie lezen zonder ons mee te delen wie je bent. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie nodig hebben om te corresponderen en/of een online-traject te starten. Wij verwerken je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om op te slaan en deze weer te geven. Zonder jouw toestemming zal ik geen gegevens verzamelen en/of verstrekken aan derden. Toestemming is niet vereist voor die gegevens die voor een functioneel en analytische werkende site nodig zijn, zij maken geen inbreuk op jouw privacy (zie hiervoor ons Cookiebeleid). Ook geldt er geen speciale toestemming bij speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien je een online traject bent aangegaan en wanneer sommige gegevens wettelijk vereist is om te bewaren. Heb je een formulier ingevuld, maar gaat niet starten met een online traject dan kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek indienen bij info@yourassist.nl.

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Wat verstaan we onder gegevensverwerking van persoonsverwerking?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het aangaan van een online traject, voor het opstellen overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten, zodat wij diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen. YourAssist verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Onderstaand schema geeft aan welke gegevens we van je bewaren, waarom en hoe lang.

Welke gegevensWaaromHoe lang
   
GeslachtPersoonlijk aanspreken1 jaar (7 jr na volgen traject)
VoornaamPersoonlijk aanspreken1 jaar (7 jr na volgen traject)
AchternaamPersoonlijk aanspreken1 jaar (7 jr na volgen traject)
AdresgegevensI.v.m. facturatie7 jaar na volgen traject
BedrijfsnaamI.v.m. facturatie7 jaar na volgen traject
GeboortedatumI.v.m. trajectbegeleiding1 jaar
Bankrekeningnr.Retour storten gelden7 jaar na volgen traject
Emailinformatieuitwisseling1 jaar na volgen traject
IP-adresAanbiedingen per regio1 jaar na volgen traject
Akkoord PrivacyInstemming verklaring1 jaar na volgen traject
Datum PrivacyDatum van instemming  1 jaar na volgen traject

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Voor het verwerken van de administratie wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven zoals de accountant en/of boekhouder een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken die niet zijn beschreven, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@yourassist.nl.

Het staat YourAssist.nl vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van YourAssist.nl ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk mijzelf. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Yourassist.nl.

Je hebt ook rechten

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen ik technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Een beveiligde internetverbinding en regelmatig wisselen van wachtwoorden.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@yourassist.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Mochten we er samen niet uitkomen dan heb je altijd het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ons Cookiebeleid.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de functionele en analytische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor deze cookies is geen toestemming van jou vereist. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
YourAssist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

Op dit moment gebruikt de website van YourAssist alleen noodzakelijke cookies. Zie voor meer info ons cookiebeleid pagina

Disclaimer


Alle informatie op de websites van YourAssist, email’s, bijlagen en documenten is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik doe mijn uiterste best om de informatie op mijn website en alle overige documenten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. YourAssist aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. 

De informatie die ik deel via deze website, in mijn online trajecten, e-mail etc. zijn nooit vervanging voor reguliere medische, lichamelijke en/of psychische zorg. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzen en beslissingen naar aanleiding van de informatie die je leest of via de email krijgt toegestuurd.

.YourAssist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. YourAssist raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 10-10-2019 22:45

Terug naar Beleid